Halle- Leen Bakker

Uitgevoerde werken


verlichting, bekabeling voor brand- en alarminstallatie, HVAC bekabeling en databekabeling


Hoofdaannemer: Ghelamco

Aannemer hal: DGS

Opening: eind augustus 2019